Testimonials


 

ตรวจสอบวุฒิ กพ.
 
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คำแนะนำข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการกรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)
ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

  คำแนะนำข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการกรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
 
   
  แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมทรัพยากทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น