ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง
คลิกดาวน์โหลด แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายท้ายเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งกะลาสี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งสหโภชน์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างรังวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายท้ายเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งกะลาสี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งสหโภชน์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังมหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง