ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายสัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างรังวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามมารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามมารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สอบสัมภาษณ์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายสัตวแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างรังวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบ 3
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง