ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สอบสัมภาษณ์ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference Zoom)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สอบสัมภาษณ์ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference Zoom)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง